top of page

Billiga bygglovsritningar i Haninge Kommun

Vi erbjuder marknadens absolut billigaste samt professionellt ritade bygglovsritningar. Vi bjuder även på gratis justeringar och kompletterar ert bygglov helt kostnadsfritt. Med vårt fasta pris så är vi med hela vägen fram till godkänt bygglov. 

Med hjälp av våra unika lösningar så har vi hittat en tjänst som kan erbjuda våra kunder billiga priser. Det ska inte vara krånligt eller svårt att söka bygglov, det ska vara roligt. När du ska ansöka om ett bygglov för nybyggnation, tillbyggnad eller ombyggnad så behöver ni ha fackmannamässiga ritningar som tydligt visar det kommunen önskar. Vi axlar det ansvaret och garanterar även ett godkänt bygglov. 

Ska jag söka bygglov eller bygganmälan?

Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är att ett bygglov alltid söks vid större projekt, medans bygganmälan gäller mindre projekt. Mindre projekt som kräver en bygganmälan brukar oftast vara attefallsåtgärder (attefallstillbyggnad, attefallshus, mindre uterum och mindre inglasade altaner). Kontakta oss för att veta vilken ansökan ni behöver!

Vilka ritningar krävsför bygglov?

Vanligtvis krävs det: Planritning, Fasadritning, Sektionsritning, Situationsplan och kontrollplan. Eventuellt så kan en markplanering krävas. 

För en tillbyggnad så krävs det klassiska som är nämnt ovan. 

För ett plank/stödmur så krävs det tillexempel ingen planritning, men istället marksektioner och markplanering. 

Nedan kan du läsa mer om varje typ av ritning samt vad det innebär. 

Planritning

Planritningen visar byggnadens inre planlösning och rumsindelningen. Man presenterar även yttremått, fönsterplacering och dess mått, dörrplacering och dess mått. Något som även är viktigt är tillgänglighetsanpassning. 

Fasadritning

Fasadritningen ska visa en byggnads yttreutseende i alla väderstreck. Ritningen ska visa tak, fasad, fönster, dörrar samt övrigt berör fasad. Det är även viktigt att presentera materialval samt kulörer.

Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa en byggnad i genomskärning, ett snitt markeras på planritningen som visar vart genomskärningen sker. En sektionsritning ska bl.a. visa rumshöjd, golvnivå, marknivå, byggnadshöjd, bjälklag, väggar, tak och taklutning.

Sektionsritning

En situationsplan ska visa vart en byggnad eller tillbyggnad är placerad. Den ska även innehålla avstånd till tomtgränser. En situationsplan krävs alltid när fastighetens byggnadsarea påverkas.

bottom of page