top of page

Bygglovsritningar 

 Fackmannamässiga  ritningar till ditt bygglov och startbesked -  Oavsett kommun 

     Alltid fasta priser

     Snabb leverans

     Projektledare tillgänglig under hela processen

Psst.. Nu har vi 30% rabatt på alla attefallsåtgärder & tillbyggnader

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer idag!

Ska jag söka bygglov eller bygganmälan?

Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är att ett bygglov alltid söks vid större projekt, medans bygganmälan gäller mindre projekt. Mindre projekt som kräver en bygganmälan brukar oftast vara attefallsåtgärder (attefallstillbyggnad, attefallshus, mindre uterum och mindre inglasade altaner). Kontakta oss för att veta vilken ansökan ni behöver!

Vilka ritningar krävsför bygglov?

Vanligtvis krävs det: Planritning, Fasadritning, Sektionsritning, Situationsplan och kontrollplan. Eventuellt så kan en markplanering krävas. 

För en tillbyggnad så krävs det klassiska som är nämnt ovan. 

För ett plank/stödmur så krävs det tillexempel ingen planritning, men istället marksektioner och markplanering. 

Nedan kan du läsa mer om varje typ av ritning samt vad det innebär. 

Planritning

Planritningen visar byggnadens inre planlösning och rumsindelningen. Man presenterar även yttremått, fönsterplacering och dess mått, dörrplacering och dess mått. Något som även är viktigt är tillgänglighetsanpassning. 

Fasadritning

Fasadritningen ska visa en byggnads yttreutseende i alla väderstreck. Ritningen ska visa tak, fasad, fönster, dörrar samt övrigt berör fasad. Det är även viktigt att presentera materialval samt kulörer.

Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa en byggnad i genomskärning, ett snitt markeras på planritningen som visar vart genomskärningen sker. En sektionsritning ska bl.a. visa rumshöjd, golvnivå, marknivå, byggnadshöjd, bjälklag, väggar, tak och taklutning.

Situationsplan

En situationsplan ska visa vart en byggnad eller tillbyggnad är placerad. Den ska även innehålla avstånd till tomtgränser. En situationsplan krävs alltid när fastighetens byggnadsarea påverkas.

Referens Projekt

bottom of page