top of page

Konstruktionsritningar

 Fackmannamässiga  konstruktionsritningar till ditt bygglov och startbesked -  Oavsett kommun 

     Alltid fasta priser

     Snabb leverans

     Projektledare tillgänglig under hela processen

     Alltid utförda av sakkunniga ingenjörer

Med marknadens mest konkurrenskraftiga prissättning

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer idag!

Vad är konstruktionsritningar?

När du ansöker om bygglovshjälp hos oss, behöver du inte oroa dig för den komplicerade processen med att skapa ritningar. Vi tar hand om allt åt dig och ser till att kommunen får de nödvändiga dokumenten i rätt format och med rätt information.

Först och främst, när du ansöker om bygglov, behöver du en grundläggande bygglovsritning. Denna ritning är en översiktlig ritning som ger en första bild av ditt byggprojekt. Efter detta behöver du en mer detaljerad konstruktionsritning, som innehåller exakta materialval och dimensioner för ditt bygge. Beroende på projektets natur kan det också vara nödvändigt med andra tekniska ritningar.

Vi ser till att både bygglovsritningar och konstruktionsritningar är fackmannamässigt utförda och innehåller all nödvändig information kommunen behöver. Genom att vara noggranna från början minskar vi risken för att kommunen begär kompletteringar, vilket kan vara en långdragen och krävande process. Hos oss kan du vara säker på att din bygglovsansökan hanteras smidigt och effektivt.

Vilka konstruktionsritningar krävs?

Kommunen ställer krav på vilka handlingar som krävs. Däremot har vi ganska bra koll på vad som krävs i verkligheten och vilka handlingar er bygga eller ni behöver för att bygga ert projekt.

Nedan kommer lite exempel och information om dom handlingar vi vanligtvis tar fram.

Grundplan

Grundplatta, Grundbalkar, armering, isolering och övrig grundläggning

Stomplan

Bärande väggar, pelare och balkar

Bjälklagsplan

Sektionsritningen ska visa en byggnad i genomskärning, ett snitt markeras på planritningen som visar vart genomskärningen sker. En sektionsritning ska bl.a. visa rumshöjd, golvnivå, marknivå, byggnadshöjd, bjälklag, väggar, tak och taklutning.

Takplan

Takstolar, takbalkar, nockbalkar samt avväxxlingar mot yttervägg

Sektioner

Grunddetaljer, vägg detaljer, Bjälklagdetaljer, takdetaljer, takfotdetalj m.m.

3D-vyer 

bottom of page